รายละเอียดสินค้าโอทอป

เรือฉลอมท้ายญวนจำลอง

เรือฉลอมท้ายญวนจำลอง

เรือฉลอมท้ายญวนจำลอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
3500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเรือจำลอง (เรือฉลอมชายฝั่ง)

260 บางหญ้าแพรก หมู่ 4 ประปา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางปณัสฎา สายแสง

โทร : 08-5211-1736

วันที่แก้ไข : 7 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มเรือจำลอง (เรือฉลอมชายฝั่ง)