รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายมัดหมี่สี่ตะกอ

ผ้าฝ้ายมัดหมี่สี่ตะกอ
  • รหัสสินค้า : 390307-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผ้าฝ้ายมัดหมี่สี่ตะกอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสะแบง

140 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140

ติดต่อ :

โทร : 087-2253948

วันที่แก้ไข : 7 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสะแบง