รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องยินดี

ข้าวกล้องยินดี
  • รหัสสินค้า : 580303-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องยินดี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวอินทรีย์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน

76 ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

ติดต่อ :

โทร : 081-8863470

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2559