รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปียะ

ขนมเปียะ
  • รหัสสินค้า : 450102-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปียะ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เล่าง่วนฮะ

303 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นางสุวภี จันทรบัญชร

โทร : 043-511859

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2559