รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเป็นยา - ข้าวไรส์เบอร์รี่

ข้าวเป็นยา - ข้าวไรส์เบอร์รี่
  • รหัสสินค้า : 450524-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเป็นยา - ข้าวไรส์เบอร์รี่ (ราคาต่อ 1 ถุง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองพอก

93 ม.4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ :

โทร : 08 1873 9307

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองพอก