รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องสามสี่หกสายพันธุ์

ข้าวกล้องสามสี่หกสายพันธุ์
  • รหัสสินค้า : 451104-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องสามสี่หกสายพันธุ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย

14 หมู่ที่ 12 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

ติดต่อ : นายช่วย สาสุข

โทร : 08 6128 6819

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทำนาอิทรีย์ลุ่มน้ำเสียวน้อย