รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อคลุมตกแต่ง

เสื้อคลุมตกแต่ง
  • รหัสสินค้า : 460105-B005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เสื้อคลุมตกแต่ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
1500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

69 หมู่ 7 บ้านหนองสอเหนือ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

ติดต่อ : นางบุญล้ำ ภูผานิล

โทร : 084-9564855

วันที่แก้ไข : 21 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพ