รายละเอียดสินค้าโอทอป

เกรนนี่ ธัญพืชผสมผลไม้รวม 15 ชนิด

เกรนนี่ ธัญพืชผสมผลไม้รวม 15 ชนิด

เกรนนี่ ธัญพืชผสมผลไม้รวม 15 ชนิด (ราคาต่อ 1 ซอง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

129 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

ติดต่อ :

โทร : 02 5273099

โทรสาร : 02 5278847

อีเมล: salexongdur1@xongdur.com

วันที่แก้ไข : 21 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด