รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องไรซเบอรี่

ข้าวกล้องไรซเบอรี่
  • รหัสสินค้า : 530205-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องไรซเบอรี่ (ราคาต่อ 1 ถุง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสูง

9 ม.7 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

ติดต่อ :

โทร : 089-5623013

วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2559