รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกลาบ (สูตรลาบเหนือ)

น้ำพริกลาบ (สูตรลาบเหนือ)

น้ำพริกลาบ (สูตรลาบเหนือ)(ราคาต่อ 1 ซอง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย

39/4 หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

ติดต่อ : นางปราณี ผู้ผ่อง

โทร : 086 2048890, 055 816725

วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย