รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิ 105

ข้าวหอมมะลิ 105
  • รหัสสินค้า : 610301-CA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมมะลิ 105 (ราคาต่อ 1 ถุง)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด

16/7 ม.1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150

ติดต่อ :

โทร : 056-599060

อีเมล: ubomrat-nk@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 25 ต.ค. 2559