รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าลายตาคีบ

ผ้าลายตาคีบ

ผ้าลายตาคีบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

114 ต.อัคคะคำ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

ติดต่อ :

โทร : 080-7663591

วันที่แก้ไข : 1 พ.ย 2559