รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอมัดหมี่

ผ้าทอมัดหมี่

ผ้าทอมัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
600.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน

87 โคกสะอาด หมู่ 2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280

ติดต่อ : นางรัดดา ผาอาจ

โทร : 085-0101416

วันที่แก้ไข : 4 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน