รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถาดใส่ผลไม้แลคเกอร์แวร์พร้อมฝาชีผ้า

ถาดใส่ผลไม้แลคเกอร์แวร์พร้อมฝาชีผ้า

ถาดใส่ผลไม้แลคเกอร์แวร์พร้อมฝาชีผ้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
750.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดินแดงพัฒนา

1/21-22 ถนนรัชดาภิเษก 7 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ : คุณอัญชลี วงค์วิว

โทร : 02 2745497 , 02 2745592

วันที่แก้ไข : 12 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มดินแดงพัฒนา