รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
3900.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนน้องพี่ดินไทย

68 หมู่ 2 หมู่บ้านเปรมฤทัย ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อ : น.ส.นันธภัธร มั่นคง

โทร : 087 068 0594, 089 1246929

อีเมล: Kung_munkong@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 18 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนน้องพี่ดินไทย