รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกระจูด

ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกระจูด

ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกระจูด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กระจูดไทย

90/147 ม.3 ซอย4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ติดต่อ : นายประยูรพูลขาว

โทร : 08 1258 8537

อีเมล: peeyoon@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 21 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กระจูดไทย