รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง

ขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง
  • รหัสสินค้า : 170601-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะแม่ศรีเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสิงห์บุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านแม่ศรีเมือง(ฮง)

449-450 ท่างาม หมู่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

ติดต่อ : คุณกรุณา รัตนการุ

โทร : 036 581699, 036 581199

โทรสาร : 036 581582

วันที่แก้ไข : 22 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป ร้านแม่ศรีเมือง(ฮง)