รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ใส้ฟัก

ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ใส้ฟัก
  • รหัสสินค้า : 150401-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ใส้ฟัก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
180.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้

425- 426 บ้านอ่างแก้ว หมู่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

ติดต่อ : นางสาวศิริวรรณ ด่

โทร : 0-3569-1006

วันที่แก้ไข : 22 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้