รายละเอียดสินค้าโอทอป

พริกไทยเม็ดขาว/ป่นขาว

พริกไทยเม็ดขาว/ป่นขาว
  • รหัสสินค้า : 220309-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

พริกไทยเม็ดขาว/ป่นขาว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
420.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน

170/6 หมู่ 3 ถนนหนองคล้า - ท่าใหม่ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170

ติดต่อ : นางกัญญา เสนาะสรร

โทร : 08-7900-7463, 039 637563

วันที่แก้ไข : 24 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน