รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกหลากรส

น้ำพริกหลากรส
  • รหัสสินค้า : 180204-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกหลากรส

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง

135/1 ม.8 ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

ติดต่อ :

โทร : 086 2124008

วันที่แก้ไข : 28 พ.ย 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่พักช้าง