รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุ๊กกี้มะพร้าว

คุ๊กกี้มะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 230106-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุ๊กกี้มะพร้าว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
45.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ

43/25 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-แหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณจันทร์จิรา สุดถนอม

โทร : 089-4127525, 083-9175928

วันที่แก้ไข : 1 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ