รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมี่ยงคำ

เมี่ยงคำ
  • รหัสสินค้า : 260406-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เมี่ยงคำ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล

244 ม.2 ซอยข้างวัดคลองหนึ่ง ถนนเลียบคลิงหนึ่ง ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ :

โทร : 081-2908541

วันที่แก้ไข : 2 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล