รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารทแม่ทองแถม

กระยาสารทแม่ทองแถม
  • รหัสสินค้า : 250601-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระยาสารทแม่ทองแถม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกระยาสารท-กาละแมสตรีบ้านเหนือคลอง

15 หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150

ติดต่อ : คุณศิริพรรณ์ ชาญณ

โทร : 037 402181, 08 1449 3306

วันที่แก้ไข : 8 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มกระยาสารท-กาละแมสตรีบ้านเหนือคลอง