รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าไม้ไผ่ลายประดิษฐ์ชาววังเย็น

ตะกร้าไม้ไผ่ลายประดิษฐ์ชาววังเย็น

ตะกร้าไม้ไผ่ลายประดิษฐ์ชาววังเย็น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
1300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเย็น

1/11 หมู่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ติดต่อ : คุณมานพ เมรสนัด

โทร : 038-589169

วันที่แก้ไข : 15 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเย็น