รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 270702-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลหนองหว้า

7 หมู่ 21 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000

ติดต่อ : นายสันต์ เทพปาน

โทร : 08 9580 1132, 08 9019 0128

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลหนองหว้า