รายละเอียดสินค้าโอทอป

สบู่ฟักข้าว

สบู่ฟักข้าว

สบู่ฟักข้าว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สบู่ฟักข้าวดวงกมล

8/1 ม.11 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150

ติดต่อ : นางสุนีย์ ยงสวัสด์ิ

โทร : 081-4072981

วันที่แก้ไข : 25 ธ.ค. 2559