รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่
  • รหัสสินค้า : 311304-H003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผ้าไหมมัดหมี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก

27 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อ :

โทร : 093-3830799

วันที่แก้ไข : 26 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนกอก