รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปังหน้าฝอยทอง

ขนมปังหน้าฝอยทอง
  • รหัสสินค้า : 340101-SA004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปังหน้าฝอยทอง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
220.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านอารีย์เบเกอรี่

250-252 ถนนพโลรังฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ติดต่อ : คุณอารีย์ วีระกุล

โทร : 045 244967

วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป ร้านอารีย์เบเกอรี่