รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 340207-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนมะพร้าววแก้วบ้านตาแหลว

65 ม.7 ต.ตะบ่าย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

ติดต่อ :

โทร : 08 5105 9489

วันที่แก้ไข : 27 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนมะพร้าววแก้วบ้านตาแหลว