รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวสาร

ข้าวสาร

ข้าวสาร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบัวงาม

139 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

ติดต่อ :

โทร : 045-867153

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2559