รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 342101-H004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วน

78 วังแซ หมู่ 12 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340

ติดต่อ : นางอุไร ช้างสาร

โทร : 08-4936-7734

วันที่แก้ไข : 28 ธ.ค. 2559

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วน