รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเทียนแก้ว

ขนมเทียนแก้ว
  • รหัสสินค้า : 400106-SD004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเทียนแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เพลินจิตรขนมเทียนแก้ว

37 โนนตุ่น หมู่ 5 ปัทมาวดี กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ : นางเพลินจิตร คชส

โทร : 08-4686-6271

วันที่แก้ไข : 2 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป เพลินจิตรขนมเทียนแก้ว