รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 400912-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์บ้านคำครึ่ง

311 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170

ติดต่อ :

โทร : 093-0582342

วันที่แก้ไข : 4 ม.ค. 2560