รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้างฮางงอก

ข้างฮางงอก
  • รหัสสินค้า : 401807-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้างฮางงอก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยอึ่งสามัคคี

57 หมู่ 4 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

ติดต่อ :

โทร : 086-2320169

วันที่แก้ไข : 5 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยอึ่งสามัคคี