รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยฉาบแก้ว

กล้วยฉาบแก้ว
  • รหัสสินค้า : 361206-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยฉาบแก้ว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหลุบคา

84 ม.1 ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

ติดต่อ : นางภู ศิลเพ็ง

โทร : 089-2868111

วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหลุบคา