รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งดอกลำไย

น้ำผึ้งดอกลำไย
  • รหัสสินค้า : 500111-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำผึ้งดอกลำไย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งหนองหอย

46 ถ.เกาะกลาง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ติดต่อ : นางสาวจิรภา ชูตระกูล

โทร : 053 803189, 083 2044879

อีเมล: jirapa_bee_farm@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งหนองหอย