รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกคั่วทราย

น้ำพริกคั่วทราย
  • รหัสสินค้า : 802002-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกคั่วทราย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง

81/1 หมู่ 2 บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

ติดต่อ :

โทร : 081-9603282

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านจอง