รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกคั่วทราย

น้ำพริกคั่วทราย
  • รหัสสินค้า : 502001-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกคั่วทราย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
65.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง

215 เวียงแหง หมู่ 4 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

ติดต่อ : นางอัมพร จำปา

โทร : 0-5347-7024

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหารแม่บ้านเวียงแหง