รายละเอียดสินค้าโอทอป

เต้าหู้นมสด

เต้าหู้นมสด
  • รหัสสินค้า : 150301-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เต้าหู้นมสด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสดอำเภอป่ าโมก

23/ข หมู่ 6 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

ติดต่อ :

โทร : 081-2944309, 086-5525085

วันที่แก้ไข : 12 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนบุษกรเต้าหู้นมสดอำเภอป่ าโมก