รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องงอก

ข้าวกล้องงอก
  • รหัสสินค้า : 350115-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องงอก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านขุมเงิน

76 ม.1 ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ติดต่อ :

โทร : 087-8717577

วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2560