รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 450125-ฺC001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวอินทรีย์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธ์พืชตำบลเมืองทอง 5 (ข้าว)

96 ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ :

โทร : 081-2621130

วันที่แก้ไข : 13 ม.ค. 2560