รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเม่ากระยาสารท

ข้าวเม่ากระยาสารท
  • รหัสสินค้า : 450210-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวเม่ากระยาสารท

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

152 หมู่ 7 บ้านสว่างธรรมวิเศษ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

ติดต่อ :

โทร : 088-0618907, 090-5926079, 089-8971877

วันที่แก้ไข : 17 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร