รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมลูกเดือยกรอบ (รสหวาน,รสเค็ม,รสสมุนไพร,รสเนย)

ขนมลูกเดือยกรอบ (รสหวาน,รสเค็ม,รสสมุนไพร,รสเนย)
  • รหัสสินค้า : 420901-SD001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมลูกเดือยกรอบ (รสหวาน,รสเค็ม,รสสมุนไพร,รสเนย)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ยงสวัสด์ิพืชผลวังสะพุง

345 ม.3 ถนนศรีสงคราม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42000

ติดต่อ :

โทร : 081-8712915

อีเมล: VIRACHAI@YAHOO.COM

วันที่แก้ไข : 19 ม.ค. 2560