รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยตากธรรมชาติ

กล้วยตากธรรมชาติ
  • รหัสสินค้า : 410102-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยตากธรรมชาติ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากกล้วยนิคมสงเคราะห์

89 โนนสง่า หมู่ 7 15 อุดร-หนองบัว ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ติดต่อ : นางวรางคณา นามพิ

โทร : 08-6234-3470

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากกล้วยนิคมสงเคราะห์