รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 410102-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

41000

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บุญยะสิทธ์ิฟาร์มผึ้ง

99 ซอย2 ถนนอุดรธานี - เลย ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ติดต่อ :

โทร : 089-2794133, 088-3126997

อีเมล: Sujinda Ko.@gmail.com

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2560