รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วคั่วทรา

ถั่วคั่วทรา
  • รหัสสินค้า : 410203-D005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วคั่วทรา

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองฆ้อง

24 หมู่ 4 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

ติดต่อ :

โทร : 086-0753459

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองฆ้อง