รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวฮางหอมมะลิ

ข้าวฮางหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 410415-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวฮางหอมมะลิ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ

21 ม.2 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ติดต่อ :

โทร : 08 1768 4616

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ