รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำจิ้มเนื้อวัว

น้ำจิ้มเนื้อวัว
  • รหัสสินค้า : 410701-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำจิ้มเนื้อวัว (ราคาต่อ 1 ขวด)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำจิ้มเนื้อวัว

159 โพนสูง หมู่ 5 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310

ติดต่อ :

โทร : 081-0569811

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำจิ้มเนื้อวัว