รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผักไร้ดิน

ผักไร้ดิน
  • รหัสสินค้า : 410702-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผักไร้ดิน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนผักไร้ดินปลอดสารพิษ

212 ม.8 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310

ติดต่อ :

โทร : 081-9450900

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2560