รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะละแมทูลใจ

กะละแมทูลใจ
  • รหัสสินค้า : 480501-D002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กะละแมทูลใจ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2559)
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกะละแม่ทูลใจ

49 ธาตุพนมกลาง หมู่ 14 พนมพนารักษ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

ติดต่อ : นางผ่องพรรณ คำป้

โทร : 081-7990091 08-9940-5816, 0-4252-5248

วันที่แก้ไข : 1 ก.พ. 2560

สินค้าโอทอป กลุ่มกะละแม่ทูลใจ